Flere hænder til velfærden

Den enkelte borger skal kunne føle sig tryg og hørt, når de søger hjælp i Assens Kommune. Uanset børn, ældre handicappede eller ansatte. Vi skal ikke være kommunen med færrest hænder til vores børn og ældre.

Læs mere!

Flere tilflyttere til kommunen

En reel vækst i befolkningstal kræver at koncertere anlægsudgifterne, der hvor der er størst efterspørgsel efter boliger og byggegrunde. Vækst og fremgang kræver også en kærlig hånd til infrastruktur, transport og iværksætteri.

Læs mere!

Flere i arbejde

Vi skal fortsat have fokus på at øge beskæftigelsen blandt vores borgere. Der er gode potentialer i at uddanne og dygtiggøre vores unge og integrationsborgere, så de kan få job og leve et godt liv.

Læs mere!

Mere bæredygtighed

Miljø- og klimaforandring stiller større krav til Verden, Danmark også til Assens Kommune. Verdensmålene for bæredygtig udvikling skal derfor indarbejdes i Vision 2030 og tages meget mere alvorligt.

Læs mere!