Mine mærkesager

Integration og mangfoldighed

Nydanskere er positive ressourcer, og vi skal lykkes med integrationen.

Jeg arbejder for, at nydanskere føler sig velkomne og trygge, og at de bliver boende i Assens Kommunen - også efter endt integrationsperiode.

Jeg sætter fokus på job, uddannelse og bosætningsmuligheder også uden for Assens by.

Mangfoldighed og integration styrkes ved at etablere mangfoldighedsråd i lokalområderne.

En ny og helhedsorienteret integrationspolitik skal sikre gode rammer for en vellykket integration i Assens Kommune.

Vækst

Udvikling og opretholdelse af vores velfærdsinstitutioner kræver vækst i kommunen.

Jeg arbejder for en attraktiv kommune med gode udviklingsmuligheder for alle.

Jeg sætter fokus på politisk lederskab, infrastruktur, transportmuligheder, byforskønnelse og iværksætteri.

Udvikling af Assens sker i et fynsk perspektiv, og kræver strategisk tilgang!

Jeg kæmper for nytænkning og langsigtede løsninger, der sikrer trygge rammer og udviklingsmuligheder for vores børn, ældre, socialt udsatte, arbejdsløse, nyankomne borgere og ikke mindst for vores virksomheder.

Bosætning

Assens Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig. Både for borgere og virksomheder.

Jeg arbejder for at synliggøre de kvaliteter, der gemmer sig i lokalområderne.

Vi er åbne og har meget at byde på i vores kommune.

Jeg sætter fokus på branding af lokalområder og støtter mangfoldige boformer, der rummer forskellighed.

Diversitet og mangfoldighed i natur, i fællesskaber og i lokalområder er vores styrker.