Mine mærkesager

Ro og tillid for borgerne

Vores velfærdsinstitutioner er en vigtig del af vores hverdag. Derfor skal den enkelte borger kunne føle sig tryg og hørt, når de søger hjælp i vores kommune! Uanset om det er vores børn, ældre, handicappede, socialt udsatte, arbejdsløse eller ansatte.

Vi skal ikke være kommunen med færreste hænder til vores børn og ældre.

Vi skal ikke have den billigste med bedste folkeskole på Fyn.

Vi skal skabe ro og tillid for borgerne ved at udvikle i stedet for at afvikle vores velfærdsinstitutioner. Stærke og retfærdige institutioner er i sig selv en vækstparameter, når borgerne skal vælge til bosætte sig i en kommune.

Vækst og fremgang

Udvikling og opretholdelse af vores velfærdsinstitutioner kræver vækst i kommunen. Derfor skal vi udvikle lokalområderne, så vi kan tiltrække nye borgere og arbejdspladser til vores kommune.

Jeg vil fortsat arbejde for øget beskæftigelse, støtte vores unge med at få en uddannelse, udvikle infrastruktur og transportsmuligheder og fremme iværksætter.

Vores lokalområder skal være bæredygtige og moderne med gode udviklingsmuligheder for alle.

Udvikling af Assens Kommune kræver politisk lederskab, investering, kloge prioriteringer og samarbejde i et fynsk perspektiv! Vores virksomheder og borgere er de vigtige medspiller i denne vækstdagsorden.

Jeg kæmper for nytænkning og langsigtede løsninger, der sikrer trygge rammer og udviklingsmuligheder for vores børn, ældre, socialt udsatte, arbejdsløse, nyankomne borgere og ikke mindst for vores virksomheder.

Forandring og fornyelse

Med slogan "Vi kan, hvis du vil" vil jeg gerne igangsætte kommunens største demokratisamtale, hvor vi sammen med borgerne vælger en ny vej mod en fremtidssikret kommune med gode muligheder for alle.

Jeg vil arbejde for, at vi bliver kendt for en kommune, der investerer sig ud af krisen. En kommune, der har stoppet bølgen af affolkning, fik styr på sin økonomi, skabt tillid og et godt omdømme blandt sine borgere og omverden!

For at nå dertil, kræver det fornyelse, nye måder at tænke og handle på. Det kræver også, at vi kommer tættere på den virkelighed vores borgere oplever i hverdagen!

Investering i forandring og fornyelse er nøglen til succes. Vi kan, hvis du vil være med!