Politiske projekter

Helhedsorienteret integration

ALLE ER EN DEL AF FÆLLESSKABET
INGEN SKAL FØLE SIG FREMMED, OG ALLE SKAL I ARBEJDE OG BLIVE EN DEL AF LOKALSAMFUNDET.

Et politisk debatoplæg, der skal bane vejen for en helhedsorienteret integrationspolitik i Assens Kommune.

Neden for kan du læse de centrale budskaber for debatoplægget.

VI HAR BRUG FOR VORES FLYGTNINGE OG INDVANDRE

INTEGRATIONSBORGERE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT BO UDEN FOR ASSENS BY
1. En fortrinsretsaftale med boligorganisationer jf. Almenboligloven §60.
2. Flere boligmuligheder i samspil med lokalrådene, institutioner, foreninger og klubber.
3. Flere boligmuligheder i samarbejde med private investorer.

ASSENSSKOLEN SKAL IKKE STÅ ALENE MED INTEGRATIONSOPGAVEN
1. Børnepakken til social– og integrationsindsatsen skal forlænges.
2. Assensskolen skal brandes på sine kvaliteter og gode historier.
3. Private skoler skal også deltage i fællesskabet og løfte integrationsopgaven.
4. Assensskolen skal være et naturligt valg efter daginstitutionen.
5. Forældre og frivillige organisationer skal involveres mere i integrationsindsatsen.
6. Fleksjobbere og praktikanter skal støtte integrationsindsatsen.

VI SKAL FORTSAT HAVE FOKUS PÅ INTEGRATION GENNEM ARBEJDE OG UDDANNELSE
1. Vi skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætning.
2. Vi skal tydeliggøre, at i Danmark arbejder alle - både mænd og kvinder.
3. Vi skal investere i uddannelse og human kapital ud fra SØM-modellen.
4. Flere indsatser skal kombineres for at skabe effekt.
5. Vi skal fremme mangfoldighedsledelse på vores arbejdspladser.

FLERE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE SKAL VÆRE BROBYGGERE OG ROLLEMODELLER
1. Vi skal opbygge rollemodelkorps til at understøtte integrationsopgaven.
2. Vi skal oprette Integration– og mangfoldighedsråd til at understøtte integrationspolitikken.

FLERE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE SKAL DELTAGE I FORENINGSLIVET
1. Vi skal få flere voksne både mænd og kvinder med i foreningslivet.
2. Vi skal styrke samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger.

BØRN OG VOKSNE MED TRAUMER SKAL HJÆLPES BEDRE
1. Familier med psykiske udfordringer (fx traumer) skal inddrages i projekt ’Hel familie’.
2. Kommunale institutioner skal have bedre vejledning om at kunne hente hjælp ift. traumer.

VI SKAL VÆKSTE GENNEM MANGFOLDIGHED
1. Alle østeuropæiske arbejdere skal en gang om året inviteres til infomøde om bosætning.
2. Vi skal tale om det, der samler os og fremmer trivslen blandt nytilkomne.

ET FÆLLES POLITISK LEDERSKAB ER NØGLEN TIL HELHEDSORIENTERET INTEGRATION.

Læs mere om det politiske debatoplæg ved at klikke på billedet.

Uddannelse er vejen frem

ALLE UNGE I 25-ÅRS ALDEREN SKAL HAVE EN UDDANNELSE ELLER FAST TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

Et politisk debatoplæg om fremtidsplan for unge i alderen 18 - 30 år

Arbejdsmarkedsanalysen peger ofte på en positiv sammenhæng mellem højkonjunktur og faldende ledighed blandt unge. Noget tyder dog på, at høj ledighed blandt unge har bidt sig fast, selvom der opleves højkonjunktur i samfundet.

I Assens Kommune har vi for mange unge i alderen 18 - 30, som hverken er i job eller under uddannelse, selvom der er økonomisk opsving. I Socialdemokratiet synes vi, at unges udfordringer og fremtid skal tages mere alvorligt.

Derfor lancerer vi dette politisk oplæg, der skal sætte fokus på udfordringer og mulige løsninger til gavn for unge og for kommunen.
’Uddannelse er vejen frem’ er et debatoplæg, der stiller de essentielle spørgsmål, om hvordan vi styrker livskvalitet og rammerne for unges udvikling.

Debatoplægget, som sætter fokus på unges vilkår i Assens Kommune, handler også om, hvordan vi skal prioritere og investere i kommunens fremtid.

Med debatoplægget ønsker vi at igangsætte en dialog mellem alle de forskellige parter, der arbejder med unge eller har interesse for området. Det er også vigtigt at involvere og motivere unge i debatten.

Vi ser frem til en konstruktiv og frugtbar dialog, der forhåbentligt kaster lys på mulige løsninger, giver inspiration og motivation til et ekstraordinært fokus i kommunen, i virksomheder og i lokalområder.

Læs mere om det politiske debatoplæg ved at klikke på billedet.